Máy lọc không khí bắt muỗi Sharp FP-GM30E-B (Dừng sản xuất)

3.850.000 VNĐ 3.500.000 VNĐ

  • Lọc khí và mùi hiệu quả
  • Bắt muỗi hiệu quả
  • Chất lượng không khí cao
  • Chế độ HAZE
  • Tự khởi động lại
  • Hãng dừng sản xuất