Máy lọc không khí bắt muỗi Sharp FP-FM40E-B (Dừng sản xuất)

5.500.000 VNĐ 4.700.000 VNĐ

  • Lọc khí và mùi hiệu quả
  • Bắt muỗi hiệu quả
  • Chế độ cảm biến bụi
  • Chất lượng không khí cao
  • Chế độ HAZE
  • Tự khởi động lại
  • Hãng dừng sản xuất