Màng lọc than hoạt tính Panasonic F-PXJ30A

670.000 VNĐ 460.000 VNĐ